โตเกียว แทกซ์ เซฟเวอร์ 15/10 (Tokio Tax Saver 15/10)

โตเกียว แทกซ์ เซฟเวอร์ 15/10 (Tokio Tax Saver 15/10)

โบรชัวร์ สะสมทรัพย์ Tokio Tax Saver

โตเกียว แทกซ์ เซฟเวอร์ 15/10 (Tokio Tax Saver 15/10)

วางแผนการออมเงินอย่างชาญฉลาด ที่ให้คุณได้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเต็มที่ สบายใจดีเพราะการันตีผลตอบแทนตามสัญญา

คืออะไร?

แผนความคุ้มครองสะสมทรัพย์
รับเงินคืน 20% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น ตั้งแต่ปี 1 – 14 และปีที่ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 810%
รับความคุ้มครองชีวิต 110% และเพิ่มขึ้น 110% ทุกปี สูงสุดถึง 1100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น
เบี้ยประกันภัยหักลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาท
ฟรีความคุ้มครองพิเศษยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย หากตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (WP)

สำคัญอย่างไรกับคุณ?

รับเงินคืนระหว่างสัญญาทุกปีสูงถึง 20% ของทุนประกันภัย
การันตีผลประโยชน์จากกรมธรรม์
สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมเพื่อรับความคุ้มครองที่ครอบคลุม

ความคุ้มครองหลัก

ผลประโยชน์ที่ได้รับกรณีอยู่ครบกำหนดสัญญา

รับเงินคืน 20% ของทุนประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่ปีที่ 1-14 และครบกำหนดสัญญารับเงินคืนอีก 810% รวมผลประโยชน์ตลอดอายุสัญญา 1090% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

รับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเริ่มต้น 110% ถึงสูงสุดที่ 1,100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

สามารถลดหย่อนภาษีได้

สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปคำนวณลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

Free WP

ฟรีความคุ้มครองพิเศษยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยหากตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิง

ชำระเบี้ย 10 ปี ให้ความคุ้มครอง 15 ปี สามารถซื้อความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมได้ทุกแบบ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ผลประโยชน์ที่ปรากฎในเอกสารนี้เป็นเพียงการสรุป โดยสังเขป เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมกรรม์ที่ผู้เอาประกันซื้อ

ติดต่อที่ปรึกษา

ติดต่อคุณ สลิลญา พุ่มพยอม (เอ้)

ติดต่อคุณ รัตฐพนต์ จตุภัทรพิบูรณ์ (วู้ดดี้)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Line
Phone
Line
Phone