ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

PA-Care

ความคุ้มครองอุบัติเหตุ ส่วนบุคคล พีเอ แคร์

อิสระกับการใช้ชีวิตได้ทุกที่ รับความคุ้มครองในทุกทางที่คุณไป

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล พีเอ แคร์ คืออะไร

แผนความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ให้ความคุ้มครองหลากหลาย
สมัครง่ายและสะดวกสบาย
ไม่ต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้า
เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีกระดูกแตกหัก หรือ ชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักการรักษาตัวในโรงพยาบาล

สำคัญอย่างไรกับคุณ?

ช่วยคุณลดภาระทางการเงินกรณีที่คุณบาดเจ็บหรือทุพพลภาพจากการเกิดอุบัติเหตุ
เบี้ยประกันภัยต่ำ ความคุ้มครองสูง

ความคุ้มครองหลัก

PA Care Card

ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยด้วยอุบัติเหตุทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ในโรงพยาบาลเครือข่ายมากกว่า 250 แห่งทั่วประเทศ

ค่ารักษาพยาบาล

ให้ความคุ้มครองวงเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

คุ้มครองการเสียชีวิต

กรณีเสียชีวิตอันเกิดจากการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุโดยตรงจากการเกิดอุบัติเหตุ ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับทุนประกันภัย 100%

คุ้มครองการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ให้ความคุ้มครองกรณีการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หรือ การสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาจากอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับทุนประกันภัย 100%

ข้อมูลสำคัญ

มีแผนความคุ้มครองให้เลือกหลากหลายเริ่มต้น 100,000 สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ผลประโยชน์ที่ปรากฎในเอกสารนี้เป็นเพียงการสรุป โดยสังเขป เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมกรรม์ที่ผู้เอาประกันซื้อ

ติดต่อที่ปรึกษา

ติดต่อคุณ สลิลญา พุ่มพยอม (เอ้)

ติดต่อคุณ รัตฐพนต์ จตุภัทรพิบูรณ์ (วู้ดดี้)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Line
Phone
Line
Phone