ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย

สัญญาเพิ่มเติมโตเกียว กู๊ด เฮลธ์ (Tokio Good Health)

ยกระดับให้คุณอุ่นใจ ไร้กังวล ครอบคลุมค่าใช้จ่าย วงเงินคุ้มครองสูง

สัญญาเพิ่มเติมโตเกียว กู๊ด เฮลธ์ (Tokio Good Health) คืออะไร?

สัญญาเพิ่มเติมที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย
ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในวงเงินสูงโดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า

สำคัญอย่างไรกับคุณ?

คุณและครอบครัวของคุณจะได้รับความคุ้มครองเมื่อเกิดการเจ็บป่วย
ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าสำหรับค่ารักษาพยาบาลและการผ่าตัด

ความคุ้มครองหลัก

ความคุ้มครอง

ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตามความเป็นจริงทั้งในกรณีผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ยกระดับให้คุณด้วยผลประโยชน์ค่าตรวจสุขภาพประจำปีและฉีดวัคซีน

ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า
ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า ไม่ว่าเจ็บป่วย โรคร้ายแรง หรืออุบัติเหตุ เพียงแสดงบัตรผู้เอาประกันภัย หรือบัตรประชาชนเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่าย
คุ้มครองพิเศษครอบคลุมโรงร้ายแรง 18 โรค

เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 18 โรค เพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเป็น 2 เท่าทันที (สูงสุด 240 ล้านบาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่เลือก)

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ผลประโยชน์ที่ปรากฎในเอกสารนี้เป็นเพียงการสรุป โดยสังเขป เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมกรรม์ที่ผู้เอาประกันซื้อ

ติดต่อที่ปรึกษา

ติดต่อคุณ สลิลญา พุ่มพยอม (เอ้)

ติดต่อคุณ รัตฐพนต์ จตุภัทรพิบูรณ์ (วู้ดดี้)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Line
Phone
Line
Phone