แผนประกันสุขภาพเด็กอายุ 31 วัน- 10 ปี

แผนประกันสุขภาพเด็กอายุ 31 วัน- 10 ปี

แผนประกันสุขภาพเด็กอายุ 31 วัน- 10 ปี

โตเกียว แฮปปี้ เฮ้ลธ์ (Tokyo Happy Health)

ดูแลสุขภาพลูกรัก ในยามเจ็บป่วย ด้วยมาตรฐานการรักษาเหนือระดับ

สัญญาเพิ่มเติม โตเกียว แฮปปี้ เฮ้ลธ์ คืออะไร ?

ให้ความคุ้มครองการรักษาและศัลยกรรมในสถานพยาบาล
เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน โดยไม่เกินวงเงินที่ระบุในตารางผลประโยชน์

สำคัญอย่างไรกับลูกรักของคุณ ?

ลูกรักของคุณได้รับความคุ้มครองเมื่อเกิดการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า สำหรับค่ารักษาพยาบาลและการผ่าตัด

ความคุ้มครองหลัก

ความคุ้มครอง

ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และผ่าตัด โดยไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์

ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายการรักษาในสถานพยาบาลเครือข่าย โดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า เพียงแสดงบัตรประจำตัวสุขภาพและสูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชน

ผลประโยชน์สูงถึง 180 วัน

ครอบคลุมผลประโยชน์สูงสุด 180 วัน ต่อการเข้ารักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง สำหรับค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันและค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลต่อวัน

ติดต่อที่ปรึกษา

ติดต่อคุณ สลิลญา พุ่มพยอม (เอ้)

ติดต่อคุณ รัตฐพนต์ จตุภัทรพิบูรณ์ (วู้ดดี้)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Line
Phone
Line
Phone