คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ค่าเบี้ยประกันภัยปรับตามอายุหรือไม่

เบี้ยประกันชีวิตจะคงที่ไปตลอดอายุสัญญา ส่วนเบี้ยประกันสุขภาพและโรคร้ายแรงจะมีการปรับเบี้ยตามอายุทุกๆ 1 หรือ 5 ปีขึ้นอยู่กับแบบประกันที่เลือก

ซื้อเฉพาะสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพอย่างเดียวได้หรือไม่

เนื่องจากโตเกียวมารีนเป็นบริษัทประกันชีวิต ซึ่งต่างจากบริษัทประกันภัย หากเป็นสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพจะต้องซื้อร่วมกับแบบประกันชีวิตหลักเสมอ

ระยะเวลารอคอย (WAITING PERIOD) คืออะไร

ระยะเวลารอคอย เป็นระยะเวลาหลังจากซื้อกรมธรรม์ใหม่ที่ผู้ซื้อกรมธรรม์ (ผู้เอาประกันภัย) ซื้อกรมธรรม์ใหม่ แต่ยังไม่สามารถเรียกร้องเงินสินไหมชดเชยได้ เพื่อเป็นการป้องกันการเบิกจ่ายของผู้ที่เจ็บป่วยก่อนการทำประกันภัย โดยทั่วไปจะมีระยะเวลารอคอยอยู่ที่ 30 วันกรณีเจ็บป่วยทั่วไป และ 90-120 วันกรณีเจ็บป่วยโรคร้ายแรง ขึ้นอยู่กับโรคและเงื่อนไขตามที่ระบุอยู่ในกรมธรรม์

โรงพยาบาลคู่สัญญาของโตเกียวมารีนมีที่ไหนบ้าง

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญาของโตเกียวมารีน ได้ที่….. คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อโรงพยาบาล>>>

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Line
Phone
Line
Phone