ร่วมงานกับเรา

เข้าเรียนโปรแกรมเป็นที่ปรึกษาวางแผนการเงินและตัวแทนประกันชีวิตแบบมืออาชีพ ระยะเวลา 6 เดือน
ค่าตอบแทนเมื่อ ลูกค้ามีการชำระเบี้ยประกันชีวิต ปีแรกอัตรา สูงสุดถึง 40%
ค่าตอบแทนเมื่อลูกค้าชำระเบี้ยประกันชีวิตในปีที่ 2-20 ในการต่ออายุ(ขึ้นอยู่กับแบบประกัน)
โบนัส ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และ รายปี
โบนัสส่งเสริมการขาย สำหรับในแต่ละเดือน และ ไตรมาส
สวัสดิการประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม
รางวัลการแข่งขันในแต่ละเดือน
การท่องเที่ยวต่างประเทศทุกปี ฟรี ! การฝึกอบรมเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อิสระในการบริหารเวลา ความคิด อนาคต ความมั่นคง

การเตรียมตัวเพื่ออบรมและสอบเป็น ที่ปรึกษาวางแผนการเงินและตัวแทนประกันชีวิต

ของบริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1. ผู้สนใจสอบเป็น ต้องมีเวลา 2 วัน เพื่ออบรมความรู้ตามมาตรฐาน คปภ.เป็นเวลา 6 ชั่วโมง และ 1 วันเพื่อสอบข้อเขียน คปภ. ที่บริษัทจัด ณ อาคารLPN ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต โดยชำระค่าสมัครสอบ 200 บาทที่ ผู้จัดการดูแลตัวแทน และก่อนหน้าการสอบนั้น บริษัทจะจัดให้มีการแนะนำเทคนิคการสอบจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตามตารางที่กำหนด

ปรึกษาและสอบถาม รายละเอียด ที่ คุณ สลิลญา พุ่มพยอม
โทร. 095 935 5356
(มีจัดเตรียมโค้ชช่วยติวสอบเพื่อแนะนำการสอบ )

2. หลังจากสอบผ่านแล้ว จะมีการนัดหมายจากผู้จัดการในสายงาน คุณสลิลญา พุ่มพยอม เพื่อรับเอกสารส่วนตัวจากผู้สมัครเช่น รูปถ่าย จำนวน 3 ใบ สำเนาบัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้าน อย่างละ 3 ชุด รวมทั้งผู้ค้ำประกัน โดยผู้สมัคร ชำระเงินค่าออกบัตร 410 บาท
เพื่อให้ คปภ.ดำเนินการออกหมายเลขประจำตัว และบัตรประจำตัว ให้กับ ผู้สมัครตัวแทนขายประกันชีวิต

3. เมื่อผู้สมัครที่ปรึกษาวางแผนการเงินและตัวแทนขายประกันชีวิต ได้รับหมายเลขประจำตัวแล้ว ผู้จัดการสายงานจะส่งตาราง เพื่อนัดอบรม แผนประกันชีวิตและสุขภาพ เทคนิคการนำเสนอแบบประกันให้กับลูกค้าผู้ที่สนใจแผนประกันชีวิต

คุณสมบัติผู้สมัครเป็นที่ปรึกษาการเงินและตัวแทนประกันชีวิต

1. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุปริญญาขึ้นไป ทุกสาขา

2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการขายประกันหรืองานตัวแทนประกันชีวิต

3. สำหรับบุคคลที่เคยผ่านงานด้านการขาย การตลาด พนักงานธนาคาร ในส่วนงานพบปะลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครเป็นที่ปรึกษาวางแผนการเงินและตัวแทนขายประกันชีวิต

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

ติดต่อ : 095 935 5356

คุณ สลิลญา  พุ่มพยอม

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Line
Phone
Line
Phone